*        Er is taart! is een eenmansbedrijf en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaar wegende privé omstandigheden de bestelling te annuleren. Ik zal mijn uiterste best doen om een passende oplossing aan te dragen door bijvoorbeeld collega bakkers uit de regio te vragen. 

 

 *      Alle prijzen, genoemd op de website, zijn inclusief btw.

 

*         Een bestelling van een taart dient het liefst minimaal 2 weken van te voren geplaatst te worden. Een bruidstaart  minimaal 4 weken. Deze tijd heb ik nodig om de decoraties te kunnen maken.

 

*        Bij uitzondering maak ik ook een taart in spoedopdracht, d.w.z. minimaal 3 dagen van te voren bestellen en als de  planning van Er is taart! het toelaat. Ook afhankelijk van het thema van de taart.

 

*    Elke bestelling en alle afspraken worden altijd bevestigd.

 

*         Thema taarten betaling: betaling geschied via een betaalverzoek. 

 

*         Bruidstaarten betaling: Aanbetaling bij definitief plaatsen van de opdracht, 50% van het totaal bedrag. Vier weken  voor de leveringsdatum dient het restant van 50% te zijn betaald.

 

*     Bestelde taarten kunnen, van woensdag tot en met vrijdag, worden opgehaald tussen 16.30 uur en 17.30 uur. 

      Op zaterdag is de ophaaltijd in overleg. 

 

*         In principe bezorg ik niet aan huis. Bruidstaarten worden in overleg en tegen een onkosten vergoeding van € 0,35/km  bezorgd, plus € 5,00/ 30 min. reistijd.

 

*         Er is taart! is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de taart nadat deze opgehaald of afgeleverd is.

 

*    Er is taart! is niet verantwoordelijk voor smaakveranderingen of bederf door verkeerd vervoer of verkeerd bewaren.

 

*     Indien er klachten zijn over smaak o.i.d., dan een stuk bewaren zodat ik kan proeven en beoordelen. Bij onenigheid hierover is de mening van Er is taart! doorslaggevend. Evt restitutie geschied alleen wanneer onomstotelijk is bewezen dat Er is taart! in gebreke is gebleven of een duidelijke fout heeft gemaakt.